Search This Blog

วิธีแก้ "Cover is Open" หรือ "Close Ink Cover" ของเครื่อง Brother

ปัญหา: พอดีผมติด Ink Tank มา แล้วเครื่องพิมพ์ Brother ขึ้นว่า "Cover is Open" หรือ "Close Ink Cover"

สาเหตุเกิดจาก:
1. ฝาด้านหน้าตรงช่องใส่ตลับหมึกถูกเปิดอยู่ หรือ ปิดไม่สนิท
2. ตลับ Ink Tank มันหลวม

วิธีแก้ปัญหา
1. ให้สังเกตุว่าตลับแทงค์สีใดที่มีแท่งพลาสติกสูงติดอยู่ ให้ยกสีนั้นขึ้นเล็กน้อย หรือ ให้หาทิชชู่พับรองใต้ฐานตลับแทงค์สีนั้น
2. หากยังฟ้องคำสั่งเดิมให้ถอดตลับทั้งหมดออก รอจนหน้าจอฟ้องให้ใส่ตลับหมึก จึงค่อยใส่เริ่มจาก ดำ เหลือง น้ำเงิน ชมพู (ทีละสี) และท้ายสุดย้อนขึ้นไปทำข้อ 1 ใหม่

(วิธีด้านบนนี้ยกเว้นแทงค์รุ่นใหม่ LC73, LC77 เพราะตัวปิด Sensor เป็นแท่งเสียบอยู่ด้านข้าง)

No comments:

Post a Comment