Search This Blog

วิธีแก้ error "Unable to Init.4F" Brother DCP-J125

ปัญหา: เปิดเครื่อง ฟ้อง Error "Unable to Init.4F"     ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ มีวิธีแก้ไข้ไหมครับ หัวพิมพ์ไม่เคลื่อนที่เลย รุ่น Brother DCP-J125

สาเหตุและวิธีแก้ไข
อาการนี้บางทีจะเกิดจากหัวพิมพ์เปียกน้ำหมึก/หัวพิมพ์เสียครับ

วิธีแก้: เปลี่ยนหัวพิมพ์ โดยการ เสียบปลั๊กไฟ ให้หัวมันเลื่อนออกมาจากบล็อค แล้วถอดสายไฟออก แกะฝาปิดสายเคเบิ้ลที่อยู่ใต้ฝาสแกนออกทั้ง 2 แผ่น ถอดสายไฟ สายแพรออกใต้ขายันสแกนจะมีตัวล๊อคขาค้ำฝาอยู่ ใช้นิ้วกดเบาๆมันก็จะหลุดออกมา ง้างฝาสแกนออกไปด้านหลังอีก มันจะหลุดจากตัวเครื่องทำการถอดน็อตที่แผงเมนูหน้าเครื่อง 3น็อตเล็ก กับ 5 น็อตใหญ่ที่ฝาปิดเครื่องอีกที แกะที่ม้วนกระดาษด้านหลังเครื่องออกก่อน โดยดันขาล๊อคทางซ้าย(เราอยู่หลังเครื่องครับ) เปิดฝาที่เราถอดน็อต5ตัวไป จะไปติดอยู่ช่วงฝาม้วนกระดาษด้านหลังนิดหน่อย แต่โยกๆก็หลุดถอดสายเซนเซอร์(แผ่นพลาสติกใสๆ) โดยโยกขายึดทางซ้ายเข้ามาแล้วปลดทางขวา(เราอยู่ทางหน้าเครื่องครับ) ปลดสายพานก็ทำคล้ายกัน ดันหัวพิมพ์ให้ไปอยู่ทางซ้ายสุด มันจะหลุดออกมาเอง สังเกตุดูใต้หัวพิมพ์น้ำหมึกจะเลอะมากซึ่ง ปกติหัวจะแห้ง หรือยกเข้าศูนย์ครับ อาจจะง่ายกว่า

No comments:

Post a Comment