Search This Blog

"printer error see your documentation" เครื่องพิมพ์ Epson

ปัญหา: เครื่องปริ้น epson me 620f ขึ้นว่า "printer error see your documentation" จะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

วิธีการแก้ไข
อาการนี้ ต้องยกเข้าร้านหรือศูนย์ครับ เพราะ printer error see your documentation เกิดจากมีปัญหาที่ตัวเซนเซอร์กระดาษหลุดครับ หรือ ชุดสแกนทำงานผิดปกติครับ ไม่สามารถซ่อมหรือแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ยกเข้าศูนย์จะปลอดภัยกว่าครับ

1 comment: