Search This Blog

ปัญหาเครื่องปริ้น: งานพิมพ์ขาวสะอาดแต่ด้านหลังกระดาษสกปรกปัญหาเครื่องปริ้น: งานพิมพ์ขาวสะอาดแต่ด้านหลังกระดาษสกปรก

อย่าเพิ่งรีบร้อนเอางานพิมพ์สำคัญของคุณส่งให้หัวหน้าหรือลูกค้าดู ถ้าคุณยังไม่ได้พลิกกระดาษกลับไปดูดด้านหลังเพราะมันอาจเปรอะเปื้อนไปด้วยเศษผงหมึกก็เป็นได้ ปัญหาแบบนี้มักไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นกัน ให้คุณทำความสะอาดตั้งแต่ถาดรองกระดาษ ตัวฟีดกระดาษเข้าออก หรือตามลูกกลิ้งต่างๆ ที่อาจมีผงหมึกติดเป็นคราบฝังตัวอยู่

No comments:

Post a Comment