Search This Blog

ปัญหาเครื่องปริ้น: งานพิมพ์เป็นสีดำทั้งแผ่นอะไรเป็นสาเหตุปัญหาเครื่องปริ้น: งานพิมพ์เป็นสีดำทั้งแผ่นอะไรเป็นสาเหตุ

อาการแบบนี้น้อยนักที่จะเกิดขึ้นยิ่งเป็นเครื่องใหม่ด้วยแล้วเปอร์เซ็นต์ต่ำมาก แต่ถ้ามันเกิดขั้นมาจริงๆ ก็แสดงว่าแผงควบคุมการปล่อยหมึกขัดข้อง จึงไม่สามารถคอนโทรลหมึกได้อย่างถูกต้อง ซึ่งตรงนี้จะไปเกี่ยวข้องกับส่วนควบคุม Laser Scanner ด้วย อย่าลืมดึงตลับโทนเนอร์ออกมาดูความผิดปกติ ซึ่งตัวตลับอาจเสียหายก็เป็นไปได้เช่นกัน

No comments:

Post a Comment