Search This Blog

Canon Printer Pixma MG3570 (Black)


รายละเอียดสินค้า

หากคุณต้องการเครื่องพิมพ์สักเครื่องหนึ่ง ไว้ใช้งานตามสำนักงาน ที่มีประสิทธิภาพในการพิมพ์ และมีขนาดกะทัดรัดกำลังดี ช่วยประหยัดเนื้อที่ใช้สอย ต้องนี่เลย Canon Printer Pixma MG3570 (Black) เครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย ให้งานพิมพ์คมชัด ให้งานที่มีคุณภาพ รวดเร็วได้งานจำนวนมาก ช่วยให้คุณประหยัดเวลาไปได้มากทีเดียว และพิมพ์งานให้คุณได้ด้วยระบบ Wi-Fi และ ระบบ AirPrintTM ที่ชาญฉลาด

ตรวจสอบราคา และโปรโมชั่น

คุณสมบัติเด่น แอปพลิเคชั่น “PIXMA Printing Solutions” แอปพลิเคชั่น “PIXMA Printing Solution” มีทั้งสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android ทำให้ผู้ใช้ Printer รุ่นนี้สามารถที่จะได้รับประโยชน์จาก Printer เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ในการใช้สมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) สามารถที่จะพิมพ์เอกสารและภาพต่าง ๆ ที่ได้เก็บไว้ในอุปกรณ์ดังกล่าว หรือสามารถที่จะสแกนเอกสารและส่งไฟล์ที่สแกนได้ไปยังอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยตรง ระบบ LAN แบบไร้สาย (Wireless LAN) Canon Printer Pixma MG3570 (Black) มีเครือข่าย Wi-Fi ที่ให้ความสะดวกสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน มันมีวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิธีการต่าง ๆ ในการยืนยันความมีสิทธิ/อำนาจของผู้สั่งพิมพ์ ของระบบไร้สายซึ่งเป็นที่นิยมกัน เช่น “Wi-Fi Protected Setup” (WPS) และ “Windows Connect Now” (WCN)My Image Garden โปรแกรมที่สร้างภาพตัดแปะและปฏิทิน ที่น่าสนใจได้อย่างมากมายโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้ภาพถ่ายที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ในการสั่งพิมพ์ด้วยซอร์ฟแวร์ที่ง่ายต่อผู้ใช้งาน AirPrint Canon Printer Pixma MG3570 (Black) ช่วยให้สามารถพิมพ์ภาพถ่ายต่าง ๆ อีเมลล์ต่าง ๆ ไฟล์ข้อมูลที่มีเนื้อหาที่เราเห็นบนจอภาพโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ และเอกสารต่าง ๆ ด้วยระบบไร้สาย โดยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมพิเศษขนาดเล็กที่ให้คอมพิวเตอร์ติดต่อและควบคุมอุปกรณ์ได้ สินค้ารับประกัน 1 ปี *รองรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติม Canon Printer Pixma MG3570 (Black)

No comments:

Post a Comment