Search This Blog

ปัญหาเครื่องปริ้น: ภาพพิมพ์หรือฟอนต์มีจุดว่างๆ อยู่ข้างในปัญหาเครื่องปริ้น: ภาพพิมพ์หรือฟอนต์มีจุดว่างๆ อยู่ข้างใน

งานพิมพ์ภาพถ่ายด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั้งสีและขาวดำจะออกมาสวยสุดยอดหรือน่าประทับใจได้นั้น นอกจากภาพต้นแบบต้องดีแล้ว ระบบการทำงานของเครื่องยังต้องไม่ขัดข้องหรือทำงานเป็นปกติด้วย สำหรับอาการที่เกิดขึ้นบนภาพและฟอนต์ในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่มาจากการตั้งค่าการพิมพ์ไม่ตรงกับกระดาษที่ใช้ หรือทางกลับกันนั้นกระดาษที่ใช้ก็ไม่ตรงกับค่าการพิมพ์ที่ได้เลือกไว้นั่นเอง

No comments:

Post a Comment