Search This Blog

Epson WF-7511 อาการสั่งล้างหัวพิมพ์ได้ แต่พอสั่งปริ้นไม่ยอมดึงกระดาษ

ปัญหา: สอบถามหน่อยครับ ใช้ Epson WF-7511 อาการสั่งล้างหัวพิมพ์ได้ แต่พอสั่งปริ้นไม่ยอมดึงกระดาษครับ ปวดหัวมาครับ มีวิธีแก้ไขไหมครับ

วิธีแก้ไขเบื้องต้น: ให้ทดสอบปริ้นกระดาษหนา สัก150-180 แกรม ดู หากยังไม่ดึงกระดาษ แนะนำยกให้ร้านหรือศูนย์เช็คทำความสะอาดและ เช็คที่ชุดลูกกลิ้งดึงกระดาษให้ หรืออาจเปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษครับ

No comments:

Post a Comment