Search This Blog

ปัญหา Brother MFC-J200 พิมพ์งานแล้วพบว่างานเป็นเส้นสีขาวแนวนอนคล้ายๆกับหมึกจะหมด

ปัญหา: Brother MFC-J200 พิมพ์งานแล้วพบว่างานเป็นเส้นสีขาวแนวนอนคล้ายๆกับหมึกจะหมด

วิธีแก้ไขเบื้องต้น:
1. ทำความสะอาดหัวพิมพ์
2. ใช้หมึกแท้ Innobella ของ Brother
3. เพื่อเป็นการรักษา และช่วยยืดอายุหัวพิมพ์ ไม่แนะนำให้ทำการถอดปลั๊กเครื่องบ่อยๆ และ/หรือ ถอดปลั๊กเครื่องทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆ ควรจะกดปุ่ม แทน เพราะเครื่อง Brother ถูกออกแบบมาเพื่อกินไฟน้อยมากอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กแต่อย่างใด และเพื่อเป็นการแน่ใจว่าหัวพิมพ์มีการทำความสะอาดตามเวลากำหนด

No comments:

Post a Comment