Search This Blog

ปัญหา: Brother MFC-J200 ความไวในการพิมพ์ช้ามาก

ปัญหา: Brother MFC-J200 ความไวในการพิมพ์ช้ามาก

วิธีแก้ไขเบื้องต้น: 
1) ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ความละเอียดสูงสุดต้องใช้เวลาในการประมวลส่งและพิมพ์ข้อมูลนานขึ้น ลองตั้งค่าคุณภาพอื่นๆในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ดังนี้:

สำหรับ Windows: คลิก "การตั้งค่าสี" บนแท็บ "ขั้นสูง" และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้กดเลือก "การเพิ่มประสิทธิภาพสี"

สำหรับเครื่องแม็คอินทอช: เลือก "Color Settings (การตั้งค่าสี)" คลิก "การตั้งค่าสีขั้นสูง" และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้กดเลือก "Color Enhancement (การปรับปรุงสี)"

2) ปิดคุณลักษณะไร้ขอบ เพราะการพิมพ์แบบไร้ขอบตะช้ากว่าการพิมพ์แบบปกติ

No comments:

Post a Comment