Search This Blog

Printer brother dcp-j105 ปริ้นผ่าน wifi ไม่ได้

ปัญหา: สอบถามคะ printer brother dcp-j105 สั่งปริ้นด้วย notebook ผ่าน wifi ไม่ได้คะ แก้ไขอย่างไรดีคะ

วิธีแก้ไขเบื้องต้น: 
1. ตรวจสอบว่าเครื่องปริ้น เชื่อม ไวไฟกับเร้าเตอร์และ ฟิกค่อไอพีให้ปริ้นหรือยัง
2. ลองตรวจสอบวิธีการติดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย จากคู่มือการใช้งานตามลิงค์นี้ดูอีกทีนึง >> Connected to a Computer with a Wireless LAN Access Point Router in the Network (Infrastructure Mode)

No comments:

Post a Comment