Search This Blog

Xerox DocuPrint 203/204A Drum Cartridge (12K)

image

Xerox DocuPrint 203/204A Drum Cartridge (12K)

"\"ปริมาณการพิมพ์ 5%พริ้นเอกสารได้ 12,000 หน้าใช้กับพริ้นเตอร์ ฟูจิซีร็อกซ์\""

ตรวจสอบราคา และโปรโมชั่น

Brand: Xerox

ระยะเวลาจัดส่ง 5 - 7 days

รายละเอียดเพิ่มเติม Xerox DocuPrint 203/204A Drum Cartridge (12K)

No comments:

Post a Comment