Search This Blog

Xerox WorkCentre - รุ่น 3210/3220 Print Cartridge 5K

image

Xerox WorkCentre - รุ่น 3210/3220 Print Cartridge 5K

"\"ใช้กับพริ้นเตอร์พริ้นเอกสารได้ 5,000 หน้าปริมาณการพิมพ์ 5% \""

ตรวจสอบราคา และโปรโมชั่น

Brand: Xerox

ระยะเวลาจัดส่ง 5 - 7 days

รายละเอียดเพิ่มเติม Xerox WorkCentre - รุ่น 3210/3220 Print Cartridge 5K

No comments:

Post a Comment