Search This Blog

Brother Printer รุ่น MFC-L2700DW

image

Brother Printer รุ่น MFC-L2700DW

"\"ความละเอียด 2400x600 dpiระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกน้อยกว่า 8.5 วินาที ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที\""

ตรวจสอบราคา และโปรโมชั่น

Brand: Brother

ระยะเวลาจัดส่ง 5 - 7 days

รายละเอียดเพิ่มเติม Brother Printer รุ่น MFC-L2700DW

No comments:

Post a Comment