Search This Blog

Kyocera เครื่องถ่ายเอกสาร TASKalfa 2200 (Fulloption) - Blcak

image

Kyocera เครื่องถ่ายเอกสาร TASKalfa 2200 (Fulloption) - Blcak

"\" ดรัมแม่แบบชนิด OPC  ทนทานอายุการใช้งานได้มากถึง 150,000 มิเตอร์ ต่อลูก  ความละเอียดของสำเนา 600 x 600 dpi (Copy) \""

ตรวจสอบราคา และโปรโมชั่น

Brand: Kyocera

ระยะเวลาจัดส่ง 5 - 7 days

รายละเอียดเพิ่มเติม Kyocera เครื่องถ่ายเอกสาร TASKalfa 2200 (Fulloption) - Blcak

No comments:

Post a Comment