Search This Blog

HP Ink CC640WA 60 Black Ink Cartridge - Black

image

HP Ink CC640WA 60 Black Ink Cartridge - Black

"\" Color(s) of print cartridges : Black Ink drop : 13.8 pl Page yield (black and white) : 200 pages \""

ตรวจสอบราคา และโปรโมชั่น

Brand: HP

ระยะเวลาจัดส่ง 5 - 7 days

รายละเอียดเพิ่มเติม HP Ink CC640WA 60 Black Ink Cartridge - Black

No comments:

Post a Comment