Search This Blog

Brother J430W ขึ้น Unable to init 49 แก้ไขยังไง

ปัญหา Brother J430W ขึ้น Unable to init 49 แก้ไขยังไง

วิธีแก้ไขเบื้องต้นUnable to init 49" นั้น หมายถึงตัวเครื่องมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานภายใน หรืออาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น คลิป หรือเศษกระดาษฉีกขาดอยู่ในตัวเครื่อง จนส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานในรูปแบบการพิมพ์, การสแกน หรือการถ่ายเอกสารได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ รบกวนคุณทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามคำแนะนำที่ระบุไว้ทางด้านล่างครับ

1.เปิดฝาครอบเครื่อง ให้ทำการตรวจสอบว่ามีคลิป หรือเศษกระดาษติดอยู่ภายในตัวเครื่อง หรือไม่ หากมีให้คุณนำสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกมาจากตัวเครื่อง

2.หากไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ภายใน รบกวนคุณทำการแก้ไขเบื้องต้นโดยการปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟของตัวเครื่องทิ้งไว้ซั
กกครู่ (ประมาณ 2-3 นาที) จากนั้น ให้คุณทำการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

3.แต่หากคุณทำการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ และยังคงพบอาการในลักษณะเดิมอยู่ อาจเกิดจากสาเหตุที่ตัวเครื่องมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานภายในปัญหาอื่นๆ ทั้งนี้ รบกวนคุณนำเครื่องเข้าศูนย์บริการบราเดอร์ฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข โดยคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลรายชื่อศูนย์บริการที่ใกล้เคียง

No comments:

Post a Comment