Search This Blog

Cartridge Detaohed Insert Black Cartridge เครื่อง Epson รุ่น CX17

ปัญหา เครื่องรุ่น cx17 เปลี่ยนตลับหมึกแต่เครื่องแจ้งให้ใส่ตลับใหม่ "Cartridge Detaohed Insert Black Cartridge" เป็นเฉพาะสีดำคะ ใส่หลายรอบมาก ปิดเครื่องเปิดใหม่ก็เหมือนเดิม

วิธีแก้เบื้องต้น ลองเช็ดที่หน้าขั้วทองเหลืองที่ตลับและที่หน้าหัวพิมพ์ในช่องใส่ตลับหมึกนะครับ ทดสอบหากไม่ดีขึ้นก็ให้ยกเครื่องพร้อม ตลับ หมึกเก่าและ ใหม่ที่แกะจากห่อ และใบเสร็จที่ซื้อ ตลับไปด้วยนะครับ ไปให้ที่ร้านที่ซื้อตลับหมึกทดสอบดูเลย หรือไม่ก็อาจจะเกิดจากแผงวงจรเสีย

No comments:

Post a Comment