Search This Blog

Epson l210 ไฟแดงกระพริบสลับไปมาระหว่างหมึกกับกระดาษต้องทำยังไง

ปัญหา Epson l210 ไฟแดงกระพริบสลับไปมาระหว่างหมึกกับกระดาษต้องทำยังไง

วิธีแก้ไขเบื้องต้น ให้ดูที่หน้าจอคอมว่ามีกรอบแจ้งซับหมึกเต็มหรือ ink pad หรือไม่ครับ หากมีแนะนำให้ยกเข้าร้านหรือศูนย์ใกล้บ้านดูครับ

No comments:

Post a Comment