Search This Blog

ฺBrother DCP-375CW เครื่องมันแจ้งว่ามีหมึกสีดำ แต่เวลาพิมพ์ออกมา หมึกสีดำไม่ออก

ปัญหา เครื่องฺ Brother DCP-375CW เวลาสั่งพิมพ์ ที่เป็นสีออกหมดไม่มีปัญหา แต่เครื่องแจ้งว่าหมึกสีดำไม่ออก

วิธีแก้ไขเบื้องต้น ให้ทำการล้างหัวปริ๊นเตอร์ก่อน แล้วลองปริ๊นท์ใหม่ดูอีกที

No comments:

Post a Comment