Search This Blog

Epson L350 กับปัญหาปริมาณหมึกปัญหา เครื่องรุ่น Epson L350 มีปัญหาที่หมึกพิมพ์ หน้าจอคอมพิวเตร์ขึ้นมาตามรูป

วิธีแก้ไขเบื้องต้น ปัญหานี้มาจากผ้าซับหมึกเต็มต้องเปลี่ยนผ้าซับหมึกที่ศูนย์ครับ

No comments:

Post a Comment