Search This Blog

Brother Printer วิธีทำความสะอาดหัวพิมพ์

วิธีการล้างหรือการทำความสะอาดหัวพิมพ์ Brother โดยการกดที่ตังเครื่องสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบคือ


1.เครื่องรุ่นที่มีปุ่ม Ink Management อยู่บนตัวเครื่อง

-ให้กดปุ่ม Ink Management

-กดลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือก Cleaning  โดยจะมีให้เลือกทำความสะอาด

Black เมื่อต้องการทำความสะอาดหัวพิมพ์สีดำ

Colour เมื่อต้องการทำความสะอาดหัวพิมพ์สี

All เมื่อต้องการทำความสะอาดหัวพิมพ์ทั้งสีและดำ2.เครื่องรุ่นที่ไม่มีปุ่ม Ink Management อยู่บนเครื่อง

-กดปุ่ม Menu

-กดปุ่มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือก Ink Management

-กดลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือก Cleaning  โดยจะมีให้เลือกทำความสะอาด

Black เมื่อต้องการทำความสะอาดหัวพิมพ์สีดำ

Colour เมื่อต้องการทำความสะอาดหัวพิมพ์สี

All เมื่อต้องการทำความสะอาดหัวพิมพ์ทั้งสีและดำ


Tip ในการทำความสะอาดหัวพิมพ์เราจะเสียหมึกไปจำนวนหนึ่งดังนั้นไม่ควรล้างหลายครั้ง เมื่อไม่ดีขึ้นควรปรึกษาช่างหรือศูนย์บริการเมื่อทำการแก้ไขปัญหาต่อไป

บทความนี้เขียนโดย www.gapink.net จีแอนด์เอ อิ้งค์เซอร์วิส

No comments:

Post a Comment