Search This Blog

Brother รุ่น MFC-1910W ขึ้น scan unable AF แก้ไขอย่างไร

ปัญหาเครื่องปริ๊นต์ Brother: ขอสอบถาม เครื่อง Brother รุ่น MFC-1910W error show scan unable AF แก้ไขยังไงครับ เนื่องจากบ้านอยู๋ไกลศูนย์มากๆ พอมี Manual หรือวิธีแก้ไหมคับ

วิธีแก้ไขเบื้องต้น: อาจเกิดจากตัวเครื่องมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานภายใน มีเศษกระดาษหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นติดอยู่ด้านในตัวเครื่องค่ะ เบื้องต้นให้ตรวจสอบดังนี้
1. ให้คุณทำการตรวจสอบ ว่ามีคลิป หรือเศษกระดาษติดอยู่ภายในตัวเครื่องใน หรือไม่
2. แนะนำให้ลองตรวจสอบเพิ่มเติม ดังภาพ
3.หากไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ภายใน รบกวนคุณทำการแก้ไขเบื้องต้นโดยการปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟของตัวเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที จากนั้นให้คุณทำการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

No comments:

Post a Comment